Dom??na byla registrov??na

Tato dom??na byla zaregistrov??na spole??nost?? Explorer, a.s.

Spole??nost Explorer, a.s. nen?? majitelem dom??ny, pouze zaji??tuje slu??by spojen?? s registrac?? dom??n, webhostingem, virtu??ln??mi dedikovan??mi servery, serverhostingem, registrac?? do vyhledava???? apod.

Jste-li majitelem dom??ny a chcete na n?? spustit svoji prezentaci, hledejte podrobn?? instrukce na http://help.explorer.cz, nebo n??s kontaktujte na emailu podpora@explorer.cz ??i telefonn??m ????sle 241 732 103.

Copyright © 2004 - 2008 Explorer, a.s., V Domov?? 2380/52, Praha 3, 130 52, fax: +420 241 734 614, email: info@explorer.czpodpora@explorer.cz